Auzo lagun s. coop.

Datos prácticos

Vivienda tutelada

Uribarri Auzoa, 13 20500 - Arrasate o Mondragón

Tipo de Centro: Vivienda Tutelada

Titularidad: Privada

Propiedad: Auzo Lagun S.Coop.

Número de plazas concertadas: Existen plazas concertadas con la Diputación Foral de Guipúzcoa.

Mapa de localización

Comentarios